Dom weselny "U Bartka"Szanowni Państwo,
informujemy, że podpisaliśmy umowę o dofinansowanie i rozpoczynamy realizację projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku "U Bartka" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw.
Celem projektu są:
1. Poprawa efektywności energetycznej obiektu o 79%.
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza - CO2 oraz PM10 - Emisja CO2 o 62,33%, Emisja PM10 o 100%.
3. Produkcja energii elektrycznej z OZE ( 18,60 MWh/rok) zastosowanie paneli fotowoltaicznych umożliwi produkowanie energii elektrycznej z OZE.
4. Produkcja energii cieplnej z OZE (35,54 MWht/rok). Projekt zakłada realizację 1 zadania: modernizacja energetyczna budynków. W ramach którego Beneficjent planuje modernizację budynku domu weselnego, oraz budynku myjni.

Planowane efekty:
W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Całkowita wartość projektu wynosi: 862 291, 11 PLN
Współfinansowanie UE w kwocie: 472 046, 47 PLN